Välkommen till DynamicWork

Hushållsnära tjänster du kan lita på.

Alltid samma städerska

Vi är fackanslutna

Låg personalomsättning

DYNAMICWORK


Enkelhet är en av våra starkaste konkurrensfördelar. DynamicWork är enkla att ha att göra med, våra tjänster är enkla att förstå, köpa och uppskatta. Vi är stolta över att göra livet lite enklare och smidigare för våra kunder.


Kvalitetspolicy

Om du inte skulle bli nöjd med vårt arbete ger vi dig möjligheten att inom 24 timmar göra en reklamation. Det är vår policy att du ska bli nöjd.

 Säkerhetspolicy

I största möjliga mån följer vi Svenska stöldskyddsföreningens (www.ssf.nu) riktlinjer i säkerhetsfrågor. Vi har en noggrann rekryteringsprocess där varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret och skriva på ett sekretessavtal. Vi sammarbetar med Folksam när det gäller vårt försäkringsansvar gentemot dig som kund.


Försäkringsåtaganden

För din trygghet som kund har vi en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på upp till 1 miljoner kronor hos Folksam. Våra anställda är försäkrade genom KP – Pension & Försäkring.


Samma städerska

Vi har en låg personalomsättning och vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städuppdraget hos våra kunder, frånsett när denne är på semester eller är sjuk, då det kommer en vikarie. Att det är samma medarbetare som utför uppdraget tror vi gör vårt arbete effektivare. Det ger även våra kunder en ökad trygghet.


Miljöpolicy

DynamicWorks tjänster ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. DynamicWork använder därför produkter som är miljömärkta med Svanen eller motsvarande.


Anställningspolicy

Alla som är anställda på DynamicWork

    -har kollektivavtal

    -är ansvarsförsäkrade

    -får friskvårdsbidrag

    -får internutbildningVi har kollektivavtal


När DynamicWork startades valde vi att ansluta oss till kolektivavtal. Det säkrar att medarbetaren som arbetar hemma hos dig har bra villkor. Det innebär även trygghet och säkerhet för våra anställda.


Alltid samma städerska


Vi vet att det är viktigt att det är samma person som kommer till dig som kund, eftersom hemmet är bland det mest privata vi har. Det säkerställer också kvaliteten på städningen.


Seriös städfirma


Genom skatteavdraget är det idag förmånligt att anlita en seriös städfirma för städtjänst. När du väljer DynamicWork får du en trygg service av kompetent personal.